I tisdags meddelade Posten att Seko inte får ordna möten eller sätta upp anslag om det pågående varslet. Reaktionen från Seko blev kraftig och under eftermiddagen har Seko och Postnord diskuterat frågan.

Någon uppgörelse nåddes inte men Seko har lagt ett tolkningsföreträde enligt förtroendemannalagen och det innebär informationen kan fortsätta som tidigare och att enskilda förtroendevalda skyddas mot eventuella åtgärder från arbetsgivaren.

Vill Posten fortsätta att driva frågan återstår för dem att stämma Seko till Arbetsdomstolen.

Ordföranden för Seko Posten Affe Mellström beklagar att man inte kom överens under mötet men han betonar att det är viktigt med ömsesidig respekt mellan chefer och förtroendevalda.

Enligt Affe Mellström pågår det kontinuerliga kontakter med medlarna. Och förhandlingsdelegationen är inkallad till klockan 10.00 på måndag.