I dag fortsätter diskussionerna på telekomområdet och i början av nästa vecka hoppas Seko få ett förhandlingstillfälle med Almega på spårtrafiken.

Telekom är det område där Seko sagt att risken för konflikt är störst. Igår förhandlade parterna och i dag ska de mötas. Men det är oklart vad som ska diskuteras. Sekos viktigaste frågor handlar om att minska restid utanför ordinarie arbetstid och få in ett huvudentreprenörsansvar.

Almega har hittills inte varit beredda att förhandla, enligt Seko, men på deras kravlista står sedan tidigare individuella löner, individuella villkor, slopade ingångslöner, mer flexibla arbetstider och ökade möjligheter att säga upp visstidsanställda.

På spårtrafikens område har Seko mött ett visst gensvar, men ännu är inget klart. De frågor som Seko lyft fram under förhandlingarna är bland annat ökat skydd för personalen vid verksamhetsövergång, begränsningar av deltidsanställningar och ökad skydd för den personliga integriteten.

Almega har på spårområdet i sina ursprungliga yrkanden krävt mer helgarbete, förlängd arbetsperiod, och sagt nej till garanterade löneökningar.

Även förhandlingarna på energiområdet och järnvägsinfrastruktur fortsätter.

Industriavtalet, som är på 2,2 procent på ett år, ligger under 6F-förbundens yrkande på 3,2 procent eller minst 800 kronor för heltidsanställda som tjänar under 25 000 kronor per månad.

Texten är uppdaterad.