-Förhandlingar har ajournerats och fortsätter i morgon lördag, säger Sekos ombudsman P O Fällman.

Förhandlingarna rör bland annat schemaläggning och det varsel om uppsägning och omvandling av tjänster som Veolia lagt.

Veolia vill återanställa en del av de som sägs upp på deltid och dessutom anlita en stor andel visstidsanställda. Seko har sagt nej till detta och vill istället ha en begränsning av antalet deltids- och visstidsjobb. Något som Veolia i sin tur avvisat.

Frågan om deltids- och visstidsanställningar har lyfts upp till central nivå och Seko har lagt ett yrkande på det centrala avtalet. Almega har sagt nej till Sekos yrkande, vilket lett till att Seko sagt upp avtalet och varslat om konflikt.

På söndag väntas medlarna lägga fram ett förslag på lösning rörande Sekos yrkande på det centrala avtalet. Om medlarna inte lyckas få med sig parterna bryter strejk ut på Veolia natten till den 2 juni.