Företaget har gått med i Almega tjänsteförbunden och blir därmed bundet till callcenteravtalet som Unionen tecknar.
– De vill komma billigare undan. Vårt avtal kostar mer, säger Sekos ombudsman Kurs Karlsson. Ingångslönerna är högre och det är andra ersättningar vid övertid.
De 80 medlemmarna har hittills valt att vara kvar i Seko och har protesterat mot avtalsbytet. Sedan 10 år tillbaka har Seko haft ett direktavtal med Xzakt, som hittills inte varit med i någon arbetsgivarorganisation. Direktavtalet har byggt på telekomavtalet.
Kurt Karlsson hade hoppats att Seko skulle ta strid för att få behålla avtalet på Xzakt,
Ombudsman Roger Andersson, ansvarig för telekomsidan på Seko, säger dock att en sådan strid hade varit förgäves.
– Arbetsgivarna kan fritt välja vilken organisation de ska vara med i. Vi har gjort bedömningen att företaget inte hade gått med på några andra lösningar, hängavtal till exempel. De ville bli av med oss, säger Roger Andersson.
Kurt Karlsson förstår argumentet, men för medlemmarnas skull anser han att Seko borde ha försökt komma överens om en lösning.