Seko har drivit frågan om de teletekniker som började i Televerket och då hade rätt att gå i pension vid 60 års ålder. Enligt förbundet ingår rätten i anställningsavtalet som följt med från Televerket till det bolagiserade Telia, sedan till Flextronics och slutligen till Relacom som tog verksamheten 2005.
   Arbetsgivaren har hävdat att rätten bara fanns i ett uppsagt kollektivavtal.
   Nu går alltså Arbetsdomstolen på Relacoms linje och avslår kraven som Seko tillsammans med Unionen ställt på företaget. De både förbunden tvingas betala rättegångskostnader på närmare 1,4 miljoner kronor.