– Angreppet står i strid med folkrätten och internationell sjörätt, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk som kräver att regeringen sätter hård press på Israel.
– Det är illa att Israel bordat ett fartyg på internationellt vatten och använt övervåld. Sjömän ska inte behöva leva med ett sådant hot hängande över sig.
Enligt Sekos ordförande Janne Rudén har Israel placerat sig i samma liga som piraterna utanför Somalias kust.
I dagsläget ser det inte ut som om det finns några svenska sjömän ombord på de fartyg som var med i konvojen.
Seko Sjöfolk sympatiserar med projektet Ship to Gaza, men har inte deltagit aktivt.
– Vi har inte fått svar på vad det var för fartyg de skulle använda eller om det fanns kollektivavtal. Så vi avstod från att vara med i projektet, säger Kenny Reinhold.
Han har själv arbetat på fartyg som gått på Israel och säger att det är en minutiös kontroll av både båtar och sjömän som ska in i hamnarna.
– De går ut dykare och undersöker båtar som ankrar utanför kusten. Den här attacken gör det än svårare för sjömän som kommer till israeliska hamnar, säger Kenny Reinhold.
Det finns en möjlighet för sjömän att lämna en båt om den kommer in i en krigsriskzon. Hittills har inte Israel varit ett sådant område.
Det är ITF, internationella transportfederationen som tillsammans med redarna bestämmer vilka områden som räknas till krigszoner.
Även ITF har i ett uttalande fördömt Israels angrepp på den civila konvojen. ITF kräver att Israels blockade mot Gaza, som är anledningen till projektet Ship to Gaza, upphör.
– Det internationella samfundet måste stödja en politisk lösning så att en palestinsk stat kan delta i den internationella handeln på lika villkor som andra länder, skriver ITF i ett pressmeddelande.