På ett extrainkallat förbundsstyrelsemöte beslutade Seko i dag att skruva upp förhandlingstonen en aning. Verkställande utskottet har fått mandat att säga upp avtalet och varsla om konfliktåtgärder. Detta efter att förhandlingarna om ett nytt kommunikationsavtal med Almega pågått i över en månads tid utan resultat.
   – Vi ser mycket allvarligt på situationen. Vi fortsätter förhandlingarna i eftermiddag och Almegas reaktion då avgör hur vi går vidare, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
   Om arbetsgivarsidan tar till sig Sekos avtalsförslag och vill funderar ett par dagar så köper Seko det, menar han.
   – Men om de säger tvärnej så kan det gå fort. Då kan vi ha ett varsel klockan sex i kväll.
   Stötestenen är, förutom det gamla vanliga med kronor och ören, vilka som ska omfattas av avtalet. Nu gäller det bara för anställda med en arbetstid på 40 procent eller mer. Facket kräver att det ska gälla alla.
   Kommunikationsavtalet omfattar bland andra medlemmarna på postområdet och inom civilflyget. Avtalet löpte ut den sista september men förlängs till dess ett nytt avtal är tecknat.