–Jag tycker att det är djävligt bra att översynen görs. Våra undersökningar har bidragit till att det blir av och det känns fint. Det finns en seger i det här, vi har kämpat länge för att något ska hända som förbättrar verksamheten, säger han.

Regeringen gör en översyn av Sis

Nyhet

I Statskontorets uppdrag ingår att analysera hur Sis fullgör sitt uppdrag, något som Seko välkomnar. I det sammanhanget är det särskilt viktigt att granska ledningsstrukturen, som enligt Mikael Bergkvist, har stora brister.

Sex chefer på två år

–Institutionerna får inte det stöd de behöver. Nedläggningen av Lövsta är ett exempel på att styrningen inte fungerar, vi har påpekat i åratal att Lövsta behöver utvecklas, men inget har hänt. Istället lägger Sis ner verksamheten. Den delen av ungdomsvården sköts dåligt.

Enligt Sis beror stängningen av Lövsta på problem att rekrytera personal. Medan Seko hävdar att problemen beror på brister i ledning och styrning. Lövsta har haft sex chefer på två år.

Lövsta ungdomshem stängs

Nyhet

I dagarna blev det klart att Sis får en ny generaldirektör, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, som kommer närmast från Kriminalvården. Mikael Bergkvist hoppas att det kan leda till en bättre styrning.

–Vi har inte hunnit träffa den nya generaldirektören ännu, men vi tror att det kan bli bra, säger Mikael Bergkvist.

Seko har vid flera tillfällen, senast i april 2019, presenterat undersökningar som visat att personal och klienter på Sis institutioner, såväl för barn- och ungdom, som för vuxna missbrukare, far illa. I årets rapport framkom att hot och våld ökat kraftigt och att narkotika förekommer på nästan varje behandlingshem för vuxna.

Brister i facklig insyn

När det gäller utvecklingen av hot och våld så har de fackliga företrädarna sämre insyn än tidigare, enligt Mikael Bergkvist. Fram till 2018 fick han som ordförande ta del av rapporteringen i ISAP-systemet, som används för tillbud.

–Nu måste vi gå ut till varje institution för att få reda på vad som hänt, vilket försämrar vår överblick.

Det finns en facklig oro för att Sis ska bli av med ett extra anslag på 150 miljoner som ska gå  till att bygga ut och förbättra verksamheten. Det dementeras dock från Socialdepartementet.

–Anslaget ligger kvar, skriver Lena Hallengrens pressekreterare Mikael Lindström i ett mejl till Sekotidningen.

Rapport klar om ett år

Statskontoret ska, enligt regeringens beslut i dag, analysera hur Sis fullgör sitt uppdrag, se över verksamhetens organisation, ledningens styrning och hur samverkan med andra aktörer fungerar. Syftet är att verksamhetens ska utvecklas. Granskningen ska slutredovisas 31 mars 2020.

Senast en större översyn gjordes av Sis var 2003 då Riksdagens revisorer publicerade rapporten ”Med tvång och god vilja”. Revisorerna föreslog en tydligare styrning av verksamheten, men så blev det inte.