Varför ska Sekos medlemmar rösta i EU-valet?

–En majoritet av lagstiftningen i Sverige påverkas av EU, vilket gör att det som sker i Europaparlamentet påverkar oss alla i vår vardag, både som arbetstagare, fackliga medlemmar och som samhällsmedborgare, säger Gabriella Lavecchia, vice ordförande i Seko.

Vilka krav har Seko i EU-valet? 

–Vi står bakom LO:s plattform om exempelvis ordning och reda på arbetsmarknaden. Men det finns ett par punkter som det är lättare att identifiera sig med som medlem i Seko.

Vilka är det?

–Vi vill att EU ska satsa mer av sin budget på investeringarna i infrastrukturen. Såsom vägar, järnvägar, bredband och bostäder. Det skapar jobb och tillväxt.

–En annan fråga är att vi vill ha en mer sund konkurrens mellan länderna. Företag ska inte, som i dag, kunna undkomma skatter och arbetsrättslagstiftning.

Vilka sätt att smita undan finns i dag?

–Till exempel att utstationerade företag som har personal i Sverige inte tillämpar svenska kollektivavtal på de anställda.

Ordning och reda är en av punkterna som LO driver. Vad betyder det?

–I praktiken står det för att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige.

LO efterlyser även insatser som ska förhindra att människor dör på sina arbetsplatser. I EU omkommer cirka 4 000 anställda varje år och hundratusentals blir sjuka av dålig arbetsmiljö.

Vad saknas på EU-nivå?

–Gränsvärden och regelverk som skyddar anställda i hela EU. Vi arbetar på en gemensam europeisk marknad och då ska det vara samma regler överallt. Varje år dör 120 000 européer av cancer de fått på grund av sitt arbete. Det är fruktansvärt.