Seko och Arriva är även överens om ett lokalt kollektivavtal för Pågatåg. Det lokala avtalets vara eller icke-vara har varit en av konfliktpunkterna mellan parterna ända sedan Arriva Sverige tog över trafiken 2018. Arriva kör Pågatåg på uppdrag av Skånetrafiken.

Ekonomisk kompensation

De båda tvisterna i Arbetsdomstolen, som Seko väljer att återkalla, handlar dels om schemaläggning på tidiga morgnar, dels införandet av nya tjänster som kundvärdar. Sekos krav har varit att den som börjar sitt arbete före 05 på morgonen inte ska arbeta mer än sex timmar, inklusive paus. Såsom det, enligt Sekos tolkning, stod i det lokala avtal som gällde när Arriva Sverige tog över trafiken 2018. (Se faktaruta om det nya avtalets innehåll.)

Tvisten om införandet av kundvärdar har framför allt rört deras löner, som blev betydligt lägre än tågvärdarnas. I det senaste centrala avtalet höjdes kundvärdarnas löner och Seko har därefter krävt retroaktiv kompensation.

Uppgörelsen mellan Seko och Arriva, som är en förlikning, gav Sekos medlemmar en ekonomisk kompensation. Den har, enligt uppgift, betalats ut som ett engångsbelopp till Sekos medlemmar i samband med årets julilön. 

Förbättrade relationer

–Det känns bra att vi efter många års kamp nu har nått en uppgörelse som innebär att våra medlemmar blir rättvist kompenserade samtidigt som vi tar viktiga steg mot en fungerande relation med arbetsgivaren, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman i en kommentar på Sekos hemsida.

Även Arriva lyfter fram att uppgörelsen förbättrar relationerna mellan fack och arbetsgivare.

–Vi vill ha goda relationer till de lokala klubbarna och nu kan vi arbeta tillsammans för att möte framtiden på Pågatåg. Gammalt ska vara gammalt, säger Haris Habul, chef för division tåg, till Sekotidningen.

Ingen hyvling

Enligt Arriva bygger uppgörelsen på det gamla lokala avtalet med några förändringar, såsom höjda tidsförskjutningstillägg samt en timme längre arbetstid på helgerna, jämfört med vardagar.

Arriva uppger också att det inte längre är aktuellt med omreglering av arbetstid. Det vill säga ingen mer hyvling av tjänster.

Tidiga turer i det nya avtalet

Enligt det nya avtalet gäller en så kallad morgontrappa. En tjänstgöring som börjar före 04:30 får vara max sex timmar. En som börjar efter 04:30 och fram till 05:30 är max åtta timmar. Efter 05:30 gäller max tio timmar, eller 11 timmar om det är helg. Källa: Arriva