Företagen blir medlemmar av Almega och omfattas av telekomavtalet. Seko har idag måndag skrivit under överenskommelsen.

Avtalet innebär att de anställda från 1 juli omfattas av telekomavtalets allmänna villkor. Medarbetarna får bland annat ersättning för övertid, obekväm arbetstid och arbete i mast. Något de hittills saknat.

-Någon enstaka får också en justering av sin lön, säger Sekos ombudsman Fredrik Bäckström.    

Parterna är också överens om att senast den 1 september så ska kollektivavtalets pensions- och försäkringsplaner gälla. I dag har de båda företagen andra försäkringar som fasas ut innan de avtalade gäller.

Samtidigt som Seko varslade om strejk hade Unionen lagt ett varsel om blockad mot de två företagen. Detta varsel är också återtaget.

Seko har 16-17 medlemmar på 3GNS och Mobile Momentum Nordic AB.