Seko strandade förra veckan förhandlingarna på järnvägsinfrastrukturområdet efter oenighet om bland annat lägstalönerna.

Samtidigt bröt Seko förhandlingarna på kommunikationsområdet efter att parterna fastnat på frågan om löneökningarna ska vara i kronor eller procent.

Kontakterna mellan Seko och Almega har trots detta fortsatt under denna vecka och i går kom alltså Almega med förslag till avtal som Seko ska ta ställning till. Vid 13-tiden lämnar Seko besked till Almega på båda avtalsområdena-

Avtalet på järnvägsinfrastruktur gick ut sista mars, kommunikation den sista maj i år.

Sekos förbundsstyrelse har tidigare sagt ja till att branscherna får varsla om stridsåtgärder.