Förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren fortsätter, men Sekos huvudskyddsombud Kent Pettersson tycker att det är viktigt att även prova arbetsmiljölagstiftningen.

I den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö finns en skrivning om arbetstid som innebär att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagaren.

Barn & jobb

Arriva: Funktionshindrat barn inget skäl till anpassat schema

Nyhet

–Jag anser att det går att tillämpa på de föräldrar som inte kan ta hand om sina barn på grund av att deras schema krockar med hämtning och lämning eller på andra sätt försvårar deras möjligheter att vara föräldrar, säger Kent Pettersson.

Gått vidare till Arbetsmiljöverket

Han har lämnat en så kallad 6 6a) till arbetsgivaren Arriva där han begärt åtgärder, men han är inte nöjd med svaret och har därför gått vidare till Arbetsmiljöverket. Paragraf 6 6a) i Arbetsmiljölagen ger skyddsombud möjlighet att begära åtgärder av arbetsgivaren. Och gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Sekotidningen har tidigare berättat om Anna, som egentligen heter något annat, och som i flera år haft ett schema som är anpassat till att familjen har en funktionshindrad dotter. I samband med att Arriva nyligen gjorde om tjänsterna, ett så kallat nytt tjänstepaket, fick hon plötsligt nej till anpassad arbetstid. Turerna har gjorts om för alla, och det drabbar Anna och andra föräldrar hårt.

–Vi fick ut en blankett att fylla i och jag gjorde det i tron att det skulle spela roll, säger hon. Men det gjorde det inte.

Bara konduktörerna

Arriva har gjort undantag för förarna av tågen, som fortfarande kan få anpassade scheman.

Många som Sekotidningen pratat med på Saltsjöbanan anser att Arrivas nej till föräldrar, det finns flera exempel, är ett sätt att skapa missmod.

–De vill att konduktörerna ska sluta, att de inte ska trivas, på så sätt blir det lättare att ta bort konduktörerna från Saltsjöbanan, som Arriva gjorde på Tvärbanan och Nockebybanan, säger Kent Pettersson, som själv är förare på Tvärbanan.

I Arrivas svar på hans begäran om åtgärder för att underlätta för föräldrar skriver företaget att alla regler som rör arbetstidens förläggning följs. Företaget hävdar också att de som velat har fått en viss anpassning av sin tjänst.

–Jag är inte nöjd med svaret eftersom flera medarbetare tvingas gå på schema som inte är anpassat till deras familjesituation. Det strider dessutom mot företaget likabehandlingsplan där det står att företaget ska underlätta att förena förvärvsarbete med föräldraskap, säger Kent Pettersson.

Helgerna svårast

För Anna är helgerna svårast att få ihop. Det blir några timmars oro varje gång hon arbetar helg och det tär på hälsan. Det händer också att hon får lämna flickan ett par timmar på morgonen, innan de personliga assistenterna börjar.

–Jag tar taxi klockan 04 och de kommer 06. Hon behöver mig för att må bra. Och jag vill och måste arbeta, säger Anna.

Arbetsmiljöverket besöker Arriva i slutet av februari.