Enkäten redovisas i en ny rapport ”Ingen ska dö på jobbet” om läget i energibranschen som Seko tagit fram. Av svaren framgår att mer än hälften av de som arbetar i entreprenadbolag anser att upphandling och entreprenörer ligger bakom försämringarna av arbetsmiljön.

Avregleringen 25 år

En stor andel av de som besvarat enkäten tycker att arbetet är stressigt, och de tror att det påverkar arbetsmiljön negativt. Många arbetar mer övertid än tidigare och fyra av tio uppger att det farliga ensamarbetet har ökat under senare år.

Den svenska elmarknaden avreglerades för 25 år sedan och sen dess är det vanligt att nätägare handlar upp drift och underhåll av entreprenadbolag, med korta kontrakt.

De som kommer nya till oss på Västerviks elbolag kan i lugn och ro lära sig yrket och säkerhetstänket. Vi har få tillbud.

Pär Tolf, ordförande för Seko på Västerviks energi och miljö

Ofta vinner den entreprenör som har lagt det lägsta anbudet. Det leder, enligt Seko, till att verksamheterna ständigt arbetar för att få ner kostnaderna. Det innebär i sin tur till bristande underhåll av nätet och sämre säkerhet för personalen.

–Vi har lagt fram problembilden i rapporten, men för att det ska bli förändringar behövs ett helhetsgrepp och samarbete i branschen, säger Robert Lönnqvist fackligt ombud för Seko på Vattenfall Services.

I kampanjen ”Ingen ska dö på jobbet” har energibranschen tidigare lyft fram hur antalet allvarliga olyckor ökat och att det har ett samband med avregleringen av elmarknaden. Något som även den nya rapporten pekar på.

–Vi har haft en paus i arbetet med kampanjen på grund av coronan, men nu ska vi fortsätta, säger Robert Lönnqvist.

Ett hårt drabbat företag är Vattenfall Services som haft flera   dödsolyckor under senare år och som dömdes till fyra miljoner i företagsbot 2019.

Vattenfall jobbar på nytt sätt

I december 2018 fick bolaget en ny vd, Dag Svensson, som sagt att han vill göra mer för att förebygga olyckor och tillbud.

–Arbetsmiljöarbetet har tagit ett stort steg framåt, och det är mycket tack vare vd, som dragit igång ett nytt sätt att arbeta. säger Juha Siipiletho, ordförande för Seko på Vattenfall Services

Även de som arbetar i nätbolag med egen personal uppger att arbetsmiljön blivit sämre efter avregleringen, men de är över lag mer nöjda.

Pär Tolf, ordförande för Seko på kommunala Västervik Energi och Miljö, säger att det stora fördelar med att arbeta på bolag som sköter allt själva.

Seko har fem krav

–Det är en bra modell, är inte samma ekonomiska press som för en entreprenör som kan förlora kontraktet nästa gång.

Han pekar på att många entreprenadbolag vunnit sina kontrakt med låga anbud. De kan varken satsa på underhåll eller på personalens arbetsmiljö eftersom de måste jaga kostnader hela tiden.

–De som kommer nya till oss på Västerviks elbolag kan i lugn och ro lära sig yrket och säkerhetstänket. Arbetsmiljön blir tryggare. Vi har låg personalomsättning och få tillbud, säger Pär Tolf.  

I rapporten har Seko fem krav på energibranschen:

  • Stopp för riskfyllt ensamarbete
  • Mer egen personal och ett samlat grepp kring kompetensförsörjning i branschen
  • Kostnader för säkerhet ska finnas med i upphandlingsunderlaget
  • Huvudentreprenörsansvar
  • En parlamentarisk utredning om avregleringens konsekvenser