–Ja, vi ska just skicka ut ett konfliktmeddelande om att vi återkallar varslet, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Fastighets avtal ger totalt 1700 kronor på 36 månader och löneökningarna i år blir 550 kronor.

Det finns en individgaranti enligt vilken varje anställd garanteras 50 procent av löneutrymmet om facket och arbetsgivaren på företaget inte kan komma överens om fördelningen, skriver tidningen Fastighetsfolket på sin hemsida.

För Sekos del skulle sympatiåtgärderna ha trätt i kraft den 18 juni vid företagen Vafab Miljö AB i Västerås och Köping, C4 Energi AB i Kristianstad, C4 Elnät AB i Kristianstad, Jönköping EnergiNät AB, Borås Elnät AB. Nu blir det alltså ingen strejk.