–Att vi inte får till det interna arbetsmiljöarbetet på just den myndigheten känns fullständigt absurt. Cheferna kan inte lagen, säger Sekos ombudsman Patrik Öhrnell.

Seko har ett tjugotal medlemmar på Arbetsmiljöverket och de har utsett ett skyddsombud, som förbundet menar har rätt till samma information och inflytande som övriga skyddsombud på myndigheten.

Skyddsombud hålls utanför

Lotta Liljegren är avdelningschef för HR på Arbetsmiljöverket. Hon skriver i ett mejl att myndigheten vill ha ett gott arbetsmiljöarbete. Men vill i övrigt inte kommentera situationen:

”Vi har tagit emot en förhandlingsframställan och kommer att inleda förhandlingar med Seko. Jag vill inte föregripa de förhandlingarna, men vår ambition är att vi ska ha ett gott arbetsmiljöarbete.”

Det var tidningen Dagens Arbete som var först med att berätta att Sekos skyddsombud inte bjuds in till möten om arbetsmiljön och inte heller får information om arbetsmiljöarbetet på Arbetsmiljöverket.

”Har pågått under lång tid”

Något som Patrik Öhrnell alltså bekräftar och beklagar.

–Arbetsmiljöverket följer inte lagen, säger han.

Mikael Andersson är skyddsombud och utsedd av Sekos medlemmar på Arbetsmiljöverket. Han säger att Seko vid flera tillfällen begärt att få kallelser till olika möten där arbetsmiljöfrågor diskuteras och att få information. Till exempel för att kunna delta i riskbedömningar och uppföljningar.

–Vi får inga svar, säger han. Det här har pågått under lång tid, även med skyddsombudet före mig.

Mikael Andersson har inte fått någon förklaring till varför han utestängs från arbetsmiljöarbetet.

–Jag vågar inte gissa vad det handlar om. Nu har vi skickat in en förhandlingsframställan och mer än så kan vi inte göra för tillfället. Vi hoppas det följer något gott ur det.

”Det är som om lagen inte gäller”

De förklaringar som Patrik Öhrnell nåtts av handlar om att Seko inte skrivit under det samverkansavtal som finns på verket med fackförbunden ST och Saco. Seko har relativt nyligen fått medlemmar på Arbetsmiljöverket.

–Det är som om man menar att då gäller inte lagen för våra skyddsombud, men det gör den! Seko har påpekat problemen flera gånger, men inget händer, säger Patrik Öhrnell.

Så sent som förra veckan hade myndigheten en verksamhetsuppföljning där bland annat arbetsmiljön är en stor del. Sekos representanter fick ingen information om att uppföljningen skulle äga rum.

Förhandlingar nästa vecka

Patrik Öhrnell säger att utestängningen av skyddsombudet bland annat inneburit att skyddsombudet inte varit delaktig i en organisationsförändring på Stockholmskontoret där Seko har 20-talet medlemmar.

–Men här handlar det primärt om att Arbetsmiljöverket ska följa lagen, säger han.

Första förhandlingsdag är den 8 februari.