–Vi har inte fått material i tid, vi har inte varit delaktiga i processen i att ta fram vilka kontor som ska vara kvar, det finns ingen tidplan och beslutet pressas fram, trots att det inte ger budgeteffekt förrän 2025, säger Mikael Listh, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen.

”Medlemmarna vill ha snabbt besked”

Seko och Saco reserverade sig men begärde inte central förhandling.

–Vi tror inte att det påverkar arbetsgivarens beslut, säger Mikael Listh. I stället drar det ut på tortyren och väntan för personalen. Våra medlemmar vill ha besked om framtiden så snart som möjligt.

Det blir ändå en central förhandling eftersom ST och OFR begärt det.

–Vi kommer även i fortsättningen att försöka påverka så mycket som möjligt, även om vi inte vill gå till central förhandling, säger Mikael Listh.

Lokala hänsyn

Han tycker att förslaget om att behålla 106 kontor är bättre än de förslag som ledningen tidigare presenterats. Det är till exempel fler kontor som får vara kvar än i det första förslag som facken fick se.

–Det tas lokala hänsyn vilket är bra, säger han.

I måndags skrev de fackliga organisationerna under ett kollektivavtal om turordningen. Ett avtal som Seko är relativt nöjda med. Turordningskretsarna blir stora, det totala antalet tjänsteår i staten blir avgörande för var man placeras i turordningen under övertalighetsförhandlingarna, och de vakanser som uppstår ska erbjudas till dem som riskerar att sägas upp.

–Det var det minst dåliga. Det är omöjligt att förhandla en turordningslista som gör alla nöjda, säger Mikael Listh.

Besked inom en månad

Han tror att personalen inom en månad vet om de får stanna eller finns på listan övertaliga. Samtidigt ska den digitala kundtjänsten byggas ut från 800 till 1500 medarbetare. En möjlighet för de som vill stanna på Arbetsförmedlingen.

–Även om man blir kvar i myndigheten kommer man inte att känna sig som en vinnare. Vi ska bygga en ny myndighet och det återstår att se vad den ska syssla med.