Riksdagen antog i slutet av april ett förslag till nya sjukregler för sjömän. Reglerna som träder i kraft 2011 innebär att en sjöman med normalinkomst kan förlora mellan 3 000 och 5 000 kronor per månad vid sjukdom.
Enligt de fackliga organisationerna har regeringen i strid med ILO:s regler försämrat villkoren för arbetstagare inför att Sverige ska skriva under en ny konvention om sjöfart.
Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är upprörd.
– Så får man helt enkelt inte göra. Om ett lands villkor är bättre än konventionen får de inte försämras, säger Kenny Reinhold.
– Regeringen visste att den nya konventionens villkor är sämre än de vi har haft i Sverige och gjorde en anpassning. Det framgår av förarbetena till lagen att regeringen fattade ett medvetet beslut, säger han.
Den nya konventionen, kallad MLC (Marine Labour Convention) är en sammanslagning av mellan 30 och 40 konventioner för sjöfarten.
– Om ILO anser att regeringen gjort fel blir det pinsamt för Sverige vid ILO:s årsmöte 2011. Då får vi stå vid skampålen tillsammans med länder som Burma, säger Kenny Reinhold.