Det handlar bland annat om sänkt hastighet för förbipasserande tåg, från 130 till 70 kilometet per timme och minskad användning av tågvarning. Tågvarning innebär att en person håller utkik efter och varnar för kommande tåg medan exempelvis snöröjning pågår. Den som arbetar på spåret ska hinna undan.
Åtgärderna gäller från den fjärde oktober och är tillfälliga i väntan på att de utredningar som pågår ska bli färdiga.
Trafikverket konstaterar att det som hittills blivit känt om olyckorna i Linghem i februari, Karlberg i juni och senast i närheten av Kimstad visar att arbetet inte bedrivit enligt verkets föreskrifter.
Jörgen Lundström är ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord. Han säger att Trafikverkets åtgärder bara är kosmetika.
– Varför är åtgärderna tillfälliga och var är kontrollerna av hur entreprenörerna sköter säkerheten, undrar han.
– Det hjälper inte att skärpa kraven om ingen följer upp att de följs i praktiken. De som fuskar ska bli av med sina kontrakt och det gäller alla företag i branschen, även Infranord, säger Jörgen Lundström.
Transportstyrelsens motivering till de skärpta reglerna är att myndigheterna ska få andrum medan haverikommissionen gör sina utredningar.
– Vi minskar riskerna på kort sikt. Sen får vi se vilka åtgärder vi behöver sätta in på lång sikt, när vi vet olyckorsakerna, säger Rune Lindberg, järnvägsdirektör på Transportstyrelsen.
Seko på Infranord kommer att ta initiativ till att samla hela järnvägsbranschen för att prata om säkerheten och behovet av mer resurser. Trafiken har ökat med 40 procent under senare år, samtidigt som antalet anställda inom underhåll och trafik minskat med 15 000.
– Facket måste gå in och markera. De som fuskar ska bort. Vi som arbetar på järnvägen ska inte gå till jobbet och dö, säger Jörgen Lundström.
Arbetsmiljöverket har åtalsanmält Strukton Rail och Norsk Baneservice för dödsolyckorna i Linghem respektive Karlberg.