De olika beloppen beror på att medlemmar med arbete förutom grundavgiften betalar en särskild arbetslöshetsavgift på 182 kronor per månad. Den sänks till 130 kronor. Arbetslösa betalar bara grundavgiften som sänks med en krona.
Sänkningen beror på att arbetslösheten minskat.
– Sekos branschansvariga gör bedömningen att det ser positivt ut även för 2011. Det kommer bland annat igång flera infrastrukturprojekt, säger Roal Nilssen, chef för Sekos a-kassa.
Han understryker samtidigt att avgiften kan gå både upp och ner beroende på hur arbetslösheten utvecklas.
– Vi ska inte ta ut mer avgifter än nödvändigt, men anpassningen måste gå åt båda håll.
När arbetslöshetsavgiften, som ska följa branschernas risk för arbetslöshet, infördes 2007 lämnade 12 000 medlemmar Sekos a-kassa. Roal Nilssen hoppas nu att flera av dem återvänder.