Alf Mellström är ordförande för Seko Posten. Han förklarar Postens problem i dag:

– Intäkterna minskar men inte arbetsbördan. Det beror på att brev, som är lönsamt, minskar och att paket ökar. Och där är det mycket arbete, men det betalar sig inte.

– På paketsidan är det en enorm prispress för det finns så många aktörer, förtydligar Johan Lindholm, som är styrelseledamot i Seko Posten.

Just nu pågår en namninsamling till stöd för ett upprop från Seko Posten. I uppropet finns krav riktade mot regering och riksdag men även mot företagsledningen.

Kraven är att regeringen, som ägare, ska sänka avkastningskraven på Postnord, och att riksdagen, som lagstiftare, ska besluta om en ny postlag som inte missgynnar det postföretag som har samhällsansvaret för postutdelningen.

Som det är nu har Postnord ansvar för att ge postservice i hela landet men får ingen kompensation för de olönsamma delarna.

– Problemet är att servicekravet och de ekonomiska kraven ägarna har på bolaget inte går ihop. Och det går ut över de anställda, säger Alf Mellström. Företagsledningens lösning på problemet har nämligen medfört att de anställda utsätts för orimliga effektiviseringar. Underbemanning och en hög andel otryggt anställda är alltför vanligt i verksamheten, de ofrivilligt deltidsanställda är många och bemanningsföretag överutnyttjas, enligt Seko Posten.

– Vi har förståelse för att det kan behövas en viss andel flexibel arbetskraft. Men det finns möjligheter att planera mycket bättre än vad som görs idag, säger Johan Lindholm.

De är båda noga med att påpeka att facket inte motsätter sig den tekniska utvecklingen och digitaliseringen. De är medvetna om att framtiden kommer föra med sig en organisation med färre anställda och mer centraliserad postsortering, på färre men större terminaler.

– Vi kommer bli färre anställda, det inser vi, men vi kan inte gå med på att villkoren blir sämre. Huvudfrågan för oss är att det

skapas hållbara jobb, där heltid ska vara det som gäller, säger Johan Lindholm.

– Ja, maskiner gör mer av förarbetet vilket gör vissa arbetsuppgifter överflödiga och det måste vi anpassa oss till. Men det måste finnas en bemanning som gör att folk inte behöver springa livet ur sig, fortsätter Alf Mellström.

När namninsamlingen är klar kommer Seko Posten uppvakta såväl riksdag som regering och företagsledning med sina krav.

–Vi känner ett väldigt starkt stöd från de anställda på Posten, och inte bara från Sekos medlemmar utan av alla, säger Alf Mellström.