Vd Jan Forsberg beklagar att många resenärer fått vänta på inställda och försenade tåg. Han noterar att förtroendet för SJ sjunkit hos resenärerna.
Samtidigt är han nöjd med att informationen och ersättningen till de drabbade resenärerna var bättre i slutet av året än i början.
Personalen, med undantag för ledningen, har fått 5000 kronor vardera som plåster på såren för sin tuffa arbetssituation.
I bokslutskommentaren pekar Jan Forsberg ut Trafikverket och indirekt staten som ansvariga för en stor del av de problem som SJ brottades med 2010. 70 procent av förseningarna berodde, enligt Vd, på dåligt fungerande spåranläggningar.
Och de dåliga spåren är i sin tur Trafikverkets och statens ansvar. Jan Forsberg slår fast att det behövs mer pengar till spårunderhåll och SJ är beredda att dra sitt strå till stacken genom att betala högre spåravgifter. Under förutsättning att de går till underhåll.
För att förebygga framtida problem rustar SJ upp X 2000 och sätter samtidigt in nya snabbtåg under 2011. Eventuellt ska SJ köpa ytterligare 20 snabbtåg.