Seko har precis skrivit på protokoll om övergången till KFO.

–Inga villkor ändras, men vi vill att medlemmarna ska vara uppmärksamma på att de kan göra ett nytt pensionsval, säger Sekos ombudsman Sune Blomqvist.

Kollektivavtalet mellan Samhall och Seko, och sju andra LO-förbund, ligger fast efter årsskiftet. Reglerna om lön och arbetstider fortsätter att gälla som vanligt. Kollektivavtalet reglerar också vilka försäkringar och tjänstepension som gäller och det är där det blir vissa förändringar.

Folksam tar över

Fram till årsskiftet sköts försäkringarna av Fora och AFA. Från nästa år är det istället Folksam och Pensionsvalet som sköter den delen.

I början av februari får de anställda hem information från Pensionsvalet där det framgår hur man gör om man vill göra ett val. Den som inte gör ett val får sin pension hos Folksam.

Betyder Samhalls byte av arbetsgivarorganisation något för fackets möjligheter att få igenom sina krav?

–Nej, allt kommer att skötas direkt med företaget som vanligt. Rent fackligt är vi dock glada att ett så stort företag som Samhall valt att lämna Almega, för att istället gå till en arbetsgivarorganisation som står utanför Svenskt näringsliv, säger Sekos ombudsman Sune Blomqvist.

Seko har ett 100-tal medlemmar på Samhall, som är ett statligt företag för personer med funktionsnedsättning och skyddad anställning. Samhall har 25 000 anställda.