Trafikverkets fem arbetsplatskontrollanter besöker vägarbeten regelbundet. Mellan 2016-2018 har antalet anmärkningar vid en inspektion kraftigt ökat från 2,7 i snitt till 4,9.

Trenden ser ut att hålla i sig i år, siffran är uppe i 5,1 men inte statistiskt säkerställd.

Vid vägarbeten på motorvägar är den vanligaste bristen att barriärer längs arbetsplatsen inte är uppsatta på rätt sätt.

– Det är sånt som måste vara helt för att uppnå sin funktion för att skydda trafikanter och yrkesarbetare. I de värsta fallen har de saknat start- och slutsektioner. Det fanns stora sprickor eller så var de skadade i förankringen och inte korrekt sammanlänkande, säger Tommy Andersson.

Nya krav

Trafikverket arbetar tillsammans med Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, för att vända utvecklingen. Sedan årsskiftet har man infört ett krav i nytecknade kontrakt och utbildning för de som är ansvariga för montage av skyddsanordningar.

– Det krävs även ett godkänt certifieringsprov för att en person ska få köra TMA-bil på vägarbeten där Trafikverket är beställare. Men kompetensen behöver ökas generellt hos de som kör TMA-bil och flaggvakter.

Fakta: ”Blir bara fler avvikelser”

2019: 100 kontroller. 11 Felfria. 517 avvikelser. 5,1 avvikelser per kontroll (fram till maj).

2018:  778 kontroller. 81 felfria. 3 817 avvikelser. 4,9 avvikelser per kontroll.

2017:  736 kontroller. 143 var felfri.  2 693 avvikelser. 3,6 avvikelser per kontroll.

2016:  744 kontroller, 24 var felfria. 2 026 avvikelser. 2,7 avvikelser per kontroll.

Källa: Trafikverket 

Finns det brister i flaggvakternas kompetens?

– Sedan certifieringsprovet införts på vakterna har det blivit mycket bättre. Flaggvakterna arbetar i en mycket utsatt miljö och förutom god kompetens så krävs det att arbetsgivaren, med stöd av trafik- och skyddsanordningar, minimerar riskerna för denna typ av arbetsuppgifter.

Enligt Tommy Andersson förekommer det att hastigheten inte är säkerställd förbi vägarbetare. Men även att det inte finns rätt antal TMA-bilar.

Man dog

Att säkerhetsåtgärder följs är inte bara viktigt för yrkesarbetarna, även för trafikanter. En dödsolycka inträffade 2013 på en kommunal väg i Karlstad, där en gång- och cykelbana byggdes.

En man dog efter att ha cyklat in på NCC:s byggarbetsplats och sedan ner i en vattenfylld grop. Arbetsplatsen saknade belysning och var inte avspärrad.

– Ett krav finns att ingen ska missledas in på arbetsplatsen. Många avvikelser förra året var vid avstängningar på gång och cykelbanor i storstadsregionerna. Det fanns inte grindar eller så var de inte korrekt monterade. Därmed var det inte tryggt att passera området, säger Tommy Andersson.