I dag stannade arbetet på ett 60-tal av Trafikverkets byggarbetsplatser. All personal samlades för en så kallad ”stand down” för säkerheten.

På Citybanan, den nya dragningen av pendeltågen genom Stockholm, stoppades arbetet klockan ett på eftermiddagen. Alla som arbetar med projektet samlades på vad som snart kommer vara en pendeltågsperrong för att lyssna på tal och hålla tyst minut. Efteråt blev det kaffe och bulle.

­– Det är bra att man uppmärksammar säkerheten på det här sättet. Det gör att man tänker på det lite extra, säger Krister Hääkyle som arbetar som smed nere i tunnlarna.

Han tycker att det är bra att bli påmind om att tänka till två gånger innan man gör något som kan vara farligt och att aldrig ha för bråttom.

– Och det funkar bra här. Man kan säga ifrån, ”det här tänker jag inte göra för det är riskabelt”, och då lyssnar de.

Det var också en av huvudpoänger för Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör.

– Vi som beställare ställer oss bakom att man säger ifrån om det finns några tveksamheter. Och man får aldrig chansa. Det värsta jag vet är när man säger ”jag ska bara”, säger Gunnar Malm.

Vad kostar det att stoppa arbetet så här?

– Det är ointressant. Pengar är ingen fråga i det här sammanhanget, säger Gunnar Malm och får medhåll av Ola Månsson, vd för Sveriges byggindustrier.

­– Jag tror snarare att det är en investering eftersom varje skada kostar så mycket. Därför är det så bra att vi alla, både arbetsgivare och beställare visar att vi tar de här frågorna på största allvar, säger Ola Månsson.

Byggandet av Citybanan har tidigare varit svårt drabbat, med flera dödsolyckor. Men enligt Kjell-Åke Avestad, Citybanans projektchef, har man på senare tid haft en positiv utveckling när det gäller olyckor.

– Men vi måste reflektera över vad vi kan göra ytterligare för säkerheten. För vi har haft några väldigt allvarliga olyckor i det här projektet och utredningarna har visat att de hade gått att undvika.