– Det är jobb och klimat som är det viktigaste och då ska så mycket gods som möjligt trans­porteras på järnväg eller med sjöfart.

Det som saknas är att regeringen i regle­ringsbrevet ger ett nytt uppdrag till Trafikver­ket att sätta klimatet i fokus samt planera för effektiva kombinationer av väg, järnväg och sjöfart.

– Tidigare regeringar, före 2006, styrde verksamheten mer, det kan vi göra igen.

Hon understryker också att det under senare år inte planerats för ökad trafik på järnvä­gen, utan bara att hålla den under armarna.

– Jag vill också att vi uppfyller vallöftet om att återta underhållet i statlig regi. Och jag vill ha en sammanhållen järnvägsdivision för järnväg inom Trafikverket.

Karin Svensson Smith är också kritisk till de samhällsekonomiska analysmodeller som Trafikverket använder. Hon anser att de inte håller måttet.

– Ett exempel på tokigheter i Trafikverkets modell är att det blir mer lönsamt att minska tiden man sitter i bil, eftersom man i bil inte kan göra något annat samtidigt. På tåg går det att arbeta. Det betyder att det blir mer lönsamt att förbättra vägarna. Det är ju helt tokigt.