Det var efter att Arbetsmiljöverket utestängt Sekos skyddsombud från möten och information som facket i början av året begärde förhandling om brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Seko hänvisar till åtminstone 23 händelser.

Parterna vill gå vidare

Parterna är fortfarande oense om huruvida Arbetsmiljöverket brutit mot arbetsmiljölagen, eller inte, men har förlikats och kommit överens om att gå vidare.

Av förhandlingsprotokollet framgår att parterna är överens om att skyndsamt bilda en arbetsgrupp för att ” hitta goda samarbetsformer framöver”.

Mikael Andersson tycker att det känns bra.

–Det är onödigt att slösa resurser och energi på att tvista. Nu tror jag att det kommer att fungera som det är tänkt att göra.

Sekos ombudsman Patrik Öhrnell har tidigare sagt att det känns absurt att inte ha ett fungerande arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverket, som ska vara landets främste experter på arbetsmiljöarbete.

Fokus på arbetet framåt

Även han är nu optimistisk om framtiden.

­–Både arbetsgivaren och våra lokala förtroendevalda är beredda att gemensamt jobba vidare med hur lagkraven på bästa sätt ska kunna uppfyllas, säger han.

Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket, som hållit i förhandlingarna, lämnar en skriftlig kommentar:

”Vi har nu kommit överens och fokuserar nu på arbetet framåt för att hitta bra arbetsformer för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö”.