Det handlar om allt från om höjda tak i a-kassa och sjukförsäkring och ett nytt kunskapslyft till ett återtagande av den statliga kontrollen över banunderhållet. Hur finansieringen av förslagen ser ut presenteras när den gemensamma S och MP-budgeten läggs fram om några veckor.

Hur den vidare behandling av budgeten blir är osäkert. S och MP har inte majoritet i riksdagen.

Här kommer en lista över de viktigaste förslagen från S och MP:

 • Missbruk av visstidsanställningar ska förhindras.
 • Taket höjs i a-kassan och ersättningen ska ligga på 80 procent under hela ersättningsperioden.
 • Arbetslivsforskningen stärks.
 • Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort.
 • Fler utbildningsplatser inom arbetsmarknadsutbildningen och en reform av arbetsförmedlingen.
 • Kunskapslyft med bland annat nya platser på vuxenutbildningen.
 • Fas 3 (sysselsättningsfasen) avskaffas och ersätts av bland annat flexjobb.
 • Det nationella järnvägsnätet och den regionala spårtrafiken byggs ut. Höghastighetsbanor börja byggas.
 • Staten ska återta kontrollen över banunderhållet.
 • SJ får ett uttalat samhällsuppdrag.
 • Offensiv satsning på ekologisk produktion och konsumtion av svenska livsmedel.
 • Försvaret stärks genom att försvarsberedningens förslag genomförs, vilket bland annat innebär att Sverige beställer nya Jas-plan.
 • Vapenexportkontrollen skärps gentemot diktaturer.
 • Migrationsöverenskommelsen mellan Mp och Alliansregeringen ligger fast.
 • Svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Enskilda arbetserbjudanden ska vara juridiskt bindande och sanktioner ska införas mot arbetsgivare som bryter mot regelverket.

I morgon torsdag väntas riksdagen välja socialdemokraternas Stefan Löfven till statsminister. På fredag ska han läsa upp regeringsförklaringen och berätta vilka ministrar som ska ingå i den kommande S och MP-regeringen.