Seko har länge drivit kravet på fördubblade böter för fortkörning vid vägarbeten. Nu går Socialdemokraterna förbundet till mötes.

– Vi vet ju att det sker olyckor vid vägarbeten varje år för att man inte respekterar nedsatt hastighet. Det leder till att människor skadas och till och med dödas på jobbet. Det är ytterst allvarligt och därför vill vi kraftigt höja böterna vid hastighetsöverträdelser vid vägarbeten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sekos krav är dubbla böter, du säger kraftigt höjda. Var kommer det att landa?

– Jag vill inte precisera mig, men jag tycker att Seko för fram rimliga krav. Vi måste se till att få fram en ordentlig markering, för det är oacceptabelt som det är idag. Folk måste se allvaret i att blåsa förbi i hög hastighet vid ett vägarbete.

Seko vill även se mer hastighetskontroller vid vägarbeten. Hur ser du på det?

– Det blir en fortsättning på Yrkestrafikinspektionens och polisen vidgade arbete. För att göra det tryggt behövs både höjda böter och ökade kontroller.

Just Yrkestrafikinspektionen är ett annat socialdemokratiskt vallöfte. Enligt Tomas Eneroth är det för att ytterligare stärka arbetet med en schyst åkerinäring som han nu vill inrätta en yrkestrafikinspektion.

– Tidigare har vi infört klampning, sanktionsmöjligheter, beställaransvar och krav på vinterdäck för att komma tillrätta med problemen i branschen. Men nu vill vi stärka kontrollen ännu mer och därför inrättar vi en yrkestrafikinspektion.

Det skulle vara en separat myndighet som kontrollerar trafiken. Enligt Tomas Eneroth skulle en sådan myndighet ha ett bredare uppdrag och större möjligheter till kontroll än polisen har idag.

– Då kan man titta på mer än fordonet och säkerheten, som kör- och viltider och de digital färdskrivarna och så vidare.

Är det någon skillnad mot de uppgifter polisen har idag?

– Det blir bredare uppgifter än polisens, det blir även de som bilinspektörerna har idag. Och det blir också möjligt att samlat ha kompetensen för att kunna titta på hela transportkedjan.

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson tar emot nyheten i positiva ordalag.

– Det är mycket glädjande att höra. Det är helt i linje med våra krav och något vi drivit i flers år. Det visar också att facklig-politisk samverkan fungerar, när de nu lyssnat på våra krav, säger han.

Men, påpekar han, det är även mycket viktigt att det blir utökade hastighetskontroller vid vägarbeten.

– För det räcker ju inte att dubbla böterna om man inte kontrollerar hastigheten, säger Valle Karlsson.