-Det är allvarligt att rederiet inte betalat ut löner till besättningen. Det är ett brott mot ILO:s sjöarbetskonvention, säger Tomas Åström, tjänsteman i beredskap på Transportstyrelsen.

Befälhavaren på fartyget Zamoskvorechye ska ha kontaktat rederiet, Northern Shipping Company, som i sin tur sagt att de ska betala lönerna.

-Vi vill att det ska ske så fort som möjligt, och när vi fått bevis för att besättningen fått sina löner så får fartyget lämna Norrköping. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, säger Tomas Åström.

Enligt de inspektörer som var ombord i morse ska fartyget i övrigt vara i gott skick.

-Obetalda löner i sig så allvarligt att det lett till nyttjandeförbud, säger Tomas Åström.

Enligt uppgift till Sekotidningen ska fartyget leverera produkter till kärnbränsletillverkning och mottagare är ett företag i Sverige. Norrköpings hamn kan inte bekräfta lastens innehåll, men säger att det är en last av containrar som nu är lossad.

Transportstyrelsen gör cirka 600 inspektioner, så kallade hamnstadskontroller, varje år. Tio av dem leder till nyttjandeförbud, några handlar om uteblivna löner, andra om bristande säkerhet.

Om ett fartyg med nyttjandeförbud ändå lämnar hamnen kontaktar Transportstyrelsen sjöfartsmyndigheter i andra länder, kustbevakning och så vidare.

-Om de smiter skulle de förbjudas att trafikera alla europeiska hamnar, säger Tomas Åström.

Sjöarbetskonventionen, som trädde i kraft 2012, reglerar de villkor som ska vara uppfyllda för att fartyg ska få trafikera olika hamnar. Kraven handlar om såväl arbetsmiljö som löner.