Det uppger Trafikverket.

Under sommaren har ännu fler sliprar i området norr om Stockholms central fått anmärkningar. Dessa ska bytas ut inom tre månader.

Sekotidningen uppmärksammade de ruttna sliprarna i ett reportage i februari 2014. Redan då var sliprarna utdömda. I sommar har SVT uppmärksammat problemen, vilket kan ha skyndat på bytet.