-Vi effektiviserar genom nya städmetoder, annan schemaläggning och andra sätt att arbetsleda, säger hon. Och det är en organisation som både kund och ägare tror på.

De nya städmetoderna bygger, enligt Tina Wessman Hellstadius, på att städarna mer i detalj ska få veta vad och hur de ska städa. Det ska finnas tydligt, uppsatt på väggen.

-I dag är det mycket upp till var och en, säger hon. Vi har haft städexperter inne för att få hjälp att hitta en nya organisation. Det vi gör nu gör att det blir mer effektivt.

Enligt Seko har företaget dock inte visat upp några nya städmetoder, ännu.

Att Reneriet har haft stora förluster under våren medger Tina Wessman Hellstadius. Hur stora de är vill hon inte gå in på. Hon menar att förlusterna beror på att det funnits en övertalighet i förhållande till det avtal som Reneriet och MTR tecknat.

-Alla har känt till övertaligheten, säger Tina Hellstadius, men det är först när vi lärt känna organisationen som vi vet hur vi ska lösa den, hur vi ska arbeta framöver och därmed klara uppdraget inom ramen för avtalet med MTR.

Hur vågade ni teckna ett avtal som ni visste var för dyrt från början?

-Jag tillträdde första juni i år och jag vill inte kommentera det.

Seko kom 2016 överens med den nya operatören MTR om att all personal på pendeln i Stockholm skulle omfattas av verksamhetsövergång. Där ingick de städare som då arbetade på ISS.

-Det är inget som är reglerat i avtalet mellan MTR och oss, säger Tina Wessman Hellstadius.