Förraåret drog LO-TCO Rättsskydd arbetsgivare, försäkringskassan, försäkringsbolag och a-kassan inför domstol och skiljenämnder i totalt 104 ärenden. SEKO har ytterligare 182 ärenden på gång under nästa år.
Räknat per medlem fick SEKO under 2011 ut det högsta beloppet av samtliga fackförbund till sina medlemmar, LO, TCO och Saco inräknade. Det handlar både om livräntor och arbetsrättsliga fall.
Att förbundets medlemmar vinner sina juridiska mål är bra, men har oftast en dyster bakgrund.
– Det handlar om unga människor som drabbats av livslånga arbetsskador och arbetssjukdomar. Då drivs ersättningsnivåerna upp eftersom livräntan blir hög – den ersättning fram till pensionen som de har rätt till, säger Dan Holke, chefsjurist och vd på LO-TCO Rättsskydd.
Under 2011 lyckades LO-TCO Rättsskydd totalt vinna rättsprocesser som gav 293,2 miljoner kronor till fackförbundens medlemmar. Det är en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med 2010. Hela 1 466 ärenden drevs till domstol eller skiljenämnder. Ytterligare 2 179 ärenden är under handläggning under nästa år om man räknar in samtliga förbund i LO, TCO och Saco.
Totalt sett skiljer sig varken den ekonomiska ersättningen eller antalet ärenden särskilt mycket från 2010: 1,6 miljoner kronor mindre och 33 färre ärenden.
– Medlemmar anmäler inte sina arbetsskador och arbetssjukdomar längre, de tror inte det är lönt trots att vi vinner många sådana mål. Det finns en uppgivenhet bland många medlemmar idag, säger Dan Holke, chefsjurist och vd för LO-TCO Rättsskydd.
– Vi har fått färre ärenden, men arbetsskadorna försvinner ju inte. Många går miste om sina ersättningar, men det är inte så hopplöst som många tror.
Även rätten till sjukersättning ser Dan Holke som problematisk.
– Sjukersättningen görs om hela tiden under den nuvarande regeringen. Människor har slängts ut ur sjukersättningen och dem kan vi inte hjälpa längre, konstaterar Dan Holke.

Bill Erlandsson