-Det fattas nya beslut om budgeten varje år och 2015 sker ingen förändring, men åren 2016 till 2018 ligger anslaget lägre än vad Trafikverket föreslagit, säger Trafikverkets presschef Anna Lihr.

Niklas Gillström är pressekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Han håller inte med om beskrivningen att anslaget minskar.

-Inga beslut om kommande budgetar har fattats, vi har en anslagsram på 86 miljarder på 10 år för järnvägen och den ligger fast. Vi gör inga neddragningar, säger han. Det är svårt att förstå varför Strukton tar ut beslut om budgeten i förväg, innan de fattats,

Även Trafikverket uppger att anslaget minskar kommande år. Har de fel?

-Det jag kan säga är att anslagsramen, 86 miljarder ligger fast och vi gör inga neddragningar. Möjligen kan det vara så att man jämför med år då vi gjort extrasatsningar, säger Niklas Gilström.

Anna Lihr hänvisar till den nationella trafikplanen, som togs i riksdagen i våras.

-Där står allt om detta, säger hon.

Det var i tisdags som Strukton Rail varslade om övertalighet på cirka 50 tjänster, ett varsel som enligt HR-chefen Gunnar Strömberg beror på minskade anslag till Trafikverket för de två närmaste åren. Strukton måste, enligt Strömberg, strama åt som en följd av färre förväntade beställningar. Redan i år har beställningarna minskat.

Enligt Strukton har varslet inte något samband med minskade marknadsandelar.

I dag torsdag informeras de fackliga organisationerna om varslet.