En stor del av Stefan Löfvéns tal handlade om vår strävan efter ett bättre liv och det som står i vägen, framför allt arbetslösheten.

– Den dränker drömmar och hindrar vår strävan. Men arbetslösheten är inte någon naturlag, den är resultatet av en felaktig politik. 

Stefan Löfvén utlovade att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, förutsatt att det blir en socialdemokratisk regering. Han konstaterade också att arbetslösheten idag är större än när den borgerliga regeringen tillträdde och deras försök att dämpa den genom att göra de arbetslösa fattigare kallade han moraliskt förkastlig och icke fungerande.

– Sluta attackera de arbetslösa och börja attackera arbetslösheten.

Blir det en socialdemokratisk valseger innebär det slutet för Fas 3.

– Allt som kommer att bli kvar av Fas 3 är en plakett över borgerlig idioti.

Löfvéns väg till Europas lägsta arbetslöshet kantas av trygghet. På ena sidan, trygghet för medborgarna, genom att återupprätta välfärden och kvaliteten i skolan.

– Vi måste ta gemensamt ansvar för varandra och sluta att kasta ut folk ur trygghetssystemen.

– Barn och föräldrar måste få koncentrera sig på lärande, inte på skolans ekonomi. Går det dåligt i skolan, då gäller det att hitta en bättre skola. Regeringen har lagt allt ansvar på föräldrarna.

På den andra sidan finns ett bättre företagsklimat, skapat genom samarbete och en rad åtgärder för att stödja småföretag, forskning, innovation och export.

– Vi löser inte heller problemen bara genom att avreglera och avreglera. Vi behöver investeringar, bygg höghastighetsjärnvägar, bygg bostäder.

Löfvén konstaterade också att det bara är arbetarrörelsen som är kapabel att genomföra alla nödvändiga investeringar inom de gränser som naturen ger.

En av de största applåderna kom när han pläderade för en tydligare feministisk politik.

– När tryggheten inte finns blir kvinnor beroende av sina män, det är de som stannar hemma och ta hand om barn eller sina gamla föräldrar.

Stefan Löfvén var full av tillförsikt inför valet om ett år. Men för att det ska bli en socialdemokratisk statsminister krävs tre saker.

– Fullt fokus på jobben, hårt arbete och sammanhållning.