Enligt regeringen är målet med flyttandet att stärka den statliga närvaron och bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna.

– Ingen ska tvivla på att regeringen menar allvar med att Sverige ska hålla ihop. Vi är inte heller färdiga. Vi kommer framöver att fatta fler beslut om omlokaliseringar av statliga myndigheter och fortsätta leverera på det löfte vi gett: människor och landsändar ska inte känna sig övergivna av staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi i en kommentar till beslutet.

Enligt Seko är det inga av förbundets medlemmar som berörs av beslutet, den här gången.

– Regeringen har ju sagt att det ska komma fler beslut och då kan det bli annorlunda. Men det är något vi får hantera då, säger Helen Thornberg, gruppchef för serviceområdet – staten och serviceyrken på Seko.

Även om hon ser det som positivt att det ska finnas statlig verksamhet i hela Sverige tycker hon inte att det är rätt väg att gå.

– Man skapar ju inte några nya jobb, utan flyttar bara på de som redan finns. Och det finns en stor risk att man tappar kompetens om folk väljer att inte flytta med.

Regeringen kommer inte skjuta till några pengar till de myndigheter som ska flytta verksamhet och personal, utan det ska täckas inom ordinarie budget.

– Att flytta kostar och då blir det mindre pengar till verksamheten, vilket kan leda till färre anställda, konstaterar Helen Thornberg.

Berörda myndigheter

 • Strålsäkerhetsmyndigheten, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Katrineholm.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, myndigheten omlokaliseras till Växjö.
 • Polarforskningssekretariatet, myndigheten omlokaliseras till Luleå.
 • Myndigheten för kulturanalys, myndigheten omlokaliseras till Göteborg.
 • Svenska ESF-rådet, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Gävle.
 • Universitets- och högskolerådet, delar av verksamheten omlokaliseras till Visby.
 • Tillväxtverket, delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund.
 Sedan tidigare finns även beslut om att följande myndigheter ska omlokaliseras:
 • Fastighetsmäklarnämnden, flyttar från Stockholm till Karlstad.
 • E-hälsomyndigheten omlokaliserats till Kalmar
 • Delar av Statistiska centralbyrån flyttar till Örebro
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd omlokaliseras till Skellefteå.
Totalt handlar det om 500-550 tjänster som flyttas från Stockholm.