Det säger Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson, till Sekotidningen.
I går anmälde Seko och de båda sjöbefälsfacken SBF och SFBF regeringen till FN-organet ILO.
De fackliga organisationerna anser att regeringen brutit mot ILO:s bestämmelser som säger att ett land inte får försämra villkoren för en grupp arbetstagare för att anpassa reglerna till en ny konvention.
Tidigare hade sjömän full lön från första dagen då de blev sjuka. I april beslutade riksdagen efter förslag från regeringen, att de i princip ska ha samma villkor som landanställda. Det innebär en förlust på upp mot 5 000 kronor per månad vid sjukdom.
Samtidigt förbereder regeringen ett godkännande av en ny konvention, MLC (Maritime Labour Convention). Alltså försämras villkoren inför den nya konventionen.
Enligt Henrik Hansson ansåg försäkringskassan redan år 2003 att de särskilda villkoren för sjömän är ett problem för kassan i arbetet med bland annat rehabilitering.
– Det är långt före den nya konventionen. Nu får sjömännen möjlighet att ta del av rehabiliteringskedjan, säger han.
Vad är det som hindrar att sjömän får rehabilitering och samtidigt får behålla sin högre sjukpenning?
– De gamla bestämmelserna stämde inte överens med lagen om allmän försäkring.
ILO:s bedömning av regeringens agerande väntas komma nästa sommar.