Det infekterade bråket seglade upp 2015 i samband med den stora upphandlingen av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård.

Ressel Rederi förlorade sitt avtal till Blidösundsbolaget – men begärde en överprövning hos förvaltningsrätten.

”Rundade systemet”

Under tiden fick rederiets båtar tuffa vidare, vilket är vad som sker i de flesta fallen fram tills dess att en ny upphandling vunnit laga kraft. 

Men eftersom det inte fanns några upphandlingsavtal på plats till trafikstart i april 2016, valde Region Stockholm att avsluta avtalet med Ressel. 

Istället gjorde landstinget en direktupphandling med Blidösundsbolaget. Något som Ressel menade stred mot lagen om offentlig upphandling (LOU), bland annat eftersom värdet av avtalet översteg den gräns som gör direktupphandling möjlig. 

– De rundade hela systemet, säger en av rederiets advokater Anna Öberg.

Miljonsmäll

Ressel överklagade direktupphandlingen. Efter en första rond i förvaltningsrätten gick kampen vidare till kammarrätten, som under sommaren 2016 slog fast att Stockholms landsting gjort fel när direktupphandlingen med Blidösundsbolaget gjordes. Trots detta gavs bolaget grönt ljus av domstolen att fortsätta köra trafiken.

– Då gick vi vidare till tingsrätten med en stämning mot landstinget. Nu har hovrätten gett oss rätt och sagt att man inte får handla på det sättet som landstinget gjorde, säger Anna Öberg.

Enligt domen vid Svea Hovrätt ska region Stockholm betala Ressel  1 034 800 kronor i skadestånd, samt rättegångskostnaderna. Totalt landar det på närmare 1,8 miljoner, skriver tidningen Skärgården. Utöver detta ska landstinget betala sina egna ombud.