För två år sedan ställdes alla anställda inom försvaret inför ett ultimatum. Skriv på ett nytt anställningskontrakt med plikt att göra utlandstjänst eller bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

De flesta skrev på, men de som vägrade blev mycket riktigt uppsagda. Nu har Officersförbundet tagit ett sådant fall till Arbetsdomstolen. I första hand menade förbundet att försvaret inte utrett omplaceringsmöjligheterna för officeren. I andra hand hävdade man att det inte rådde arbetsbrist eftersom tjänsten fanns kvar.

Arbetsdomstolen gick dock emot förbundet på alla punkter. Officeren erbjöds omplacering – till samma tjänst men med utlandstjänst i kontraktet. Vidare rådde arbetsbrist då det inte fanns några tjänster i den nya organisationen utan utlandstjänst.

Sekos rekommendation till medlemmarna inom försvaret var att skriva på det nya avtalet. Av de 87 Sekoiter som ändå valde att tacka nej var 72 stycken över 60 år och kunde gå hem med en pensionslösning.