I juli 2017 invigs den sex kilometer långa tågtunneln under Stockholm som kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafik genom huvudstaden. Tunneln är byggd för pendeltågen som då lämnar spåret fritt ovan jord för person- och godstrafik.

Idag var det pressvisning, med dieseldriven motorvagn då strömmen ännu inte är påkopplad. Med på turen var också infrastrukturminister Anna Johansson – och hon var nöjd.

– Det här är ett av de viktigaste järnvägsprojekten på många år. Citybanan kommer få mycket stor betydelse för lokaltrafiken i Stockholm men också för hela landet då tågkapaciteten ökar. När det blir problem i Stockholm sprider det sig ofta i hela tågsystemet, säger Anna Johansson.

Lika glad är Karin Wanngård, socialdemokratiskt finansborgarråd i Stockholm.

– Det här är extremt viktigt för Stockholms tillväxt. Ökad turtäthet och pålitlighet gör att det blir lättare att bo och jobba i Stockholmsregionen.

Även trafiklandstingsrådet i Stockholm, Kristoffer Tamsons (M) var med på turen.

– Stockholms läns landsting har varit med och finansierat bygget och det tillsammans med att vi köper in 46 nya pendeltågsvagnar gör att det här blir ett generationsskifte för kollektivtrafiken som man sällan får se.

Idel lovord alltså, men bygget av Citytunneln har haft sina mörka sidor också. Fem döda under byggtiden är ett dystert facit och gör projektet till ett av de värsta i modern tid.

citybanan

Klicka här för en tur på Citybanan