Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka möjligheterna att införa en ny anställningsform med utbildningsinnehåll, som det heter i utredningsdirektiven. Enligt förslaget ska företag inom alla branscher och yrken kunna använda sig av anställningsformen.
   Regeringen vill att ungdomar upp till 23 år ska kunna vara provanställda i upp till ett och ett halvt år. Företagen kommer ha krav på sig att utbilda den lärlingsanställda, men i vilken omfattning och på vilket sätt är upp till utredningen att komma fram till.
   Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare på Seko, sågar förlaget totalt.
   – Det känns bara som ett nytt försök från centerpartiet att luckra upp anställningstryggheten ännu mer. Men som jag ser det blir det inte fler arbetstillfällen bara för att man luckrar upp LAS. Det blir bara otryggare för ungdomarna, säger han.