Demonstranterna kräver att få sina jobb tillbaka. De hävdar att de dels tvingats att säga upp sig själva, under hot från företagsledningen, dels sagts upp i onödan. Arbetsuppgifterna finns kvar, men är utlagda på andra företag.

De uppsagda har bildat en kommitté som driver kravet, men den har ännu inte fått någon reaktion från Telia. En företrädare för kommittén säger till Sekotidningen att de är mycket besvikna.

Telia Sonera är huvudägare i både Ncell och Hello Nepal och de uppsagda menar att Telia utnyttjar situationen och spelar ut företagen mot varandra. Jobb flyttas mellan de olika bolagen, vilket på sikt hotar alla jobb.   

Även facket på Ncell har framfört oro för framtiden men klubben har inte valt att ge demonstranterna något offentligt stöd.

Det var när Telia tog över Hello Nepal i somras som ett knappt 70-tal anställda sades upp. Telia Sonera uppgav i höstas till Sekotidningen att personal sagts upp för att de inte längre behövdes i bolaget.

Sekotidningen har bett Telia om en kommentera till det som nu händer i Nepal. Telia bekräftar att tidigare anställda har protesterat och vill ha sina jobb tillbaka.