SJ vill att tågvärdar vid främst de större stationerna ska arbeta fler helger. I dag jobbar de flesta varannan helg. Seko säger nej. Tvisten fördes i dag upp till central förhandling mellan Seko och Almega.
   Monica Danielsson är förhandlingsansvarig i företagsfacket på SJ. Hon säger att parterna tolkar kollektivavtalet olika.
   – SJ vill använda ett avtal som är tänkt för speciella situationer, inte för att förändra arbetstiderna helt och hållet, säger hon.
   Elias Catano, vice ordförande för Sekos sektion åkande i Stockholm, demonstrerade tillsammans med kolleger utanför förhandlingslokalen i dag. Han och hans kolleger, tågvärdar och tågmästare, är upprörda. De tycker att varannan helg är tillräckligt.
   – Vi har många medlemmar som värdesätter de lediga helgerna högt. Dessutom finns ensamstående som har barn varannan helg, de är rädda att de måste säga upp sig, säger Elias Catano.
Joel Krantz, tågmästare, var också med vid demonstrationen. Han tycker att det är besvärligt med fler helger.
   – Det stympar privatlivet. Dessutom bad de folk gå ner i arbetstid i somras. Det behövdes ju inte och det gå bra för SJ, säger Joel Krantz.
   Håkan Ahl, chef för division service på SJ, säger att fler helger är ett måste eftersom SJ har fått fler resenärer på helgerna.
   – Det är ju positivt, säger han.
   Seko anser att det går att lösa genom att den som vill frivilligt kan anmäla sig för att arbeta extra helger. Varför går ni inte den vägen?
   – Vi har ett kollektivavtal som vi ska följa, säger Håkan Ahl och vår tolkning är att det går att använda för att utöka helgtjänstgöringen för alla.
   Monica Danielsson befarar att ökad helgtjänstgöring är ytterligare ett sätt för SJ, förutom fler timanställda, att förbereda för avregleringen.
   – SJ kommer att köra fler tåg på helgerna, av kommersiella skäl, och då blir våra arbetstider sämre, säger hon.