När Alf Sandqvist, gick i pension från före detta Televerket hade han varit anställd i bortåt femtio år. De första åren spikade han upp telefoner hemma hos folk, drog ledningsnät och byggde kopplingsskåp.

Han har skarvat kabel både i källare och om vintrarna i kabelbrunnar två meter under marken. Och så var han chef några år. 

”Alla fick avtalspension”

De anställda på Televerket avstod från en del av lönen för att kunna få ut den i pensionspengar på Alf Sandqvists tid där. Avtalspensionen ger lite mer att leva på, utöver den allmänna, statliga pensionen. 

– Vi fick ut så att vi hade ungefär 65 -70 procent av vår tidigare lön. Alla fick avtalspension då, säger Alf Sandqvist. 

Han uppskattar att det blir mellan 800 och 6 000 kronor extra i plånboken per månad för dem som får den. Men beloppet är olika stort beroende på vad man jobbat med och hur stor slutlönen var.  

Själv får han inte det högsta beloppet, men Alf Sandqvist tycker ändå att han har det bra jämfört med dem som bara får garantipension. 

Bild på pensionären Allf Sandqvist som lutar handen mot en vägg.
Alf Sandqvist menar att det är många pensionärer som inte längre har råd att äta på restaurang.

Han tycker synd om alla som aldrig fick ut sina inbetalade pensionspengar efter att televerksamheterna hade styckats upp i bolag under 1990- och 2000-talet. 

– Det var ju pengar som vi hade förhandlat om, som skulle gå till pensionerna. Men det snuvades hela kollektivet på, säger Alf Sandqvist. 

Litar inte på politikerna

Alf Sandqvist hann gå i pension vid 65, före alla bolagiseringar, och får ut de där pengarna. Men han ser hur de äts upp av värdeminskningen med tiden. Särskilt nu när inflationen stiger. 

– Vi ser hur bensin och mat blir dyrare, men pensionerna höjs inte speciellt mycket. 

Efter valet vill Alf Sandqvist se en höjning av de allmänna pensionerna. Han är ordförande för Seko Tele Stockholmspensionärer och aktiv i PRO, där den frågan drivs hårt. Det gör även Seko centralt. Förbundet kräver att den som går i pension ska ha minst 72 procent av sin gamla lön. Men Alf Sandqvist litar inte på politikerna. 

– De lovar runt och håller tunt. 

Varnar för höjda avgifter

Om det blir en borgerlig regering ser Alf Sandqvist sänkta skatter framför sig. Då är han rädd att de fasta avgifterna höjs i stället.

– Sjukvårdsavgifter och kommunala avgifter. De kommer alla gånger att höjas. Och det är inte billigt att laga tänder. Då kommer inte pengarna att räcka för oss pensionärer, även om pensionen höjs.

Alf Sandqvist har redan dragit ner på klädinköp och restaurangbesök.

– En vanlig lunch kan ju kosta 120–130 kronor i dag. Många pensionärer sitter hemma och äter sin falukorv.