Det visar en färsk rapport, ”Re-municipalising municipal services in Europé”, från det europeiska facket för offentliganställda, EPSU.

Det handlar bland annat om lokaltrafik i Storbritannien och Frankrike, energibolag i Tyskland, vattenverk i Frankrike, städning i Finland och bostäder i Tyskland och Storbritannien.

Det är EPSU:s forskningsenhet som sammanställt rapporter från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Finland och Ungern. Det har visat sig vara mer lönsamt för kommunerna att driva verksamhet i egen regi än att ha det utlagt på entreprenad.

I Tyskland har exempelvis 44 energibolag kommunaliserats sedan 2007 och antalet förväntas öka när de flesta kontrakt med privata företag löper ut 2016. Det är dålig lönsamhet i branschen och kommuner och stat är de enda som fullt ut kan ta ansvar för elproduktionen.

I både Storbritannien och Frankrike har kollektivtrafik återtagits i kommunal regi sedan trafikbolag misskött verksamheten och samtidigt höjt priserna.

I Finland har kommuner valt att ta tillbaka städningen i egen regi.

Höga kostnader för verksamheten och samtidig misskötsel är de vanligaste skälen till kommunaliseringen. Och de flesta kommuner genomför förändringen i samband med att nya kontrakt ska skrivas.

I Sverige är utvecklingen än så länge den motsatta. En rapport från Sveriges kommuner och landsting, Köp av verksamhet, från 2011, visar att andelen köp har ökat från 13 procent 2006 till 17 procent 2010. Det är framförallt skola och barnomsorg som står för ökningen.

På landstingssidan ökar andelen inom primärvård och tandvård. När det gäller trafik är det framför allt Region Skåne och Stockholms läns landsting som ökat användningen av entreprenader.