När Alf Mellström och Johan Lindholm från Seko Posten kom till riksdagshuset hade de precis haft en träff med företagsledningen där de lämnat över samma lunta med 13558 underskrifter från postanställda.

– Det var ett bra möte. Ledningen är medveten om att det finns ett stort behov av att fortsätta prata om de frågor vi tar upp i uppropet. Men bara för att vi haft ett bra samtal kommer vi inte sluta ställa våra krav, säger Alf Mellström.

Och båda två var märkbart nöjda med utfallet på namninsamlingen.

– Vi har ungefär 14000 medlemmar och fick 13558 underskrifter. Det var mycket bättre än vi trott, säger Johan Lindholm.

Uppropet innehåller krav åt tre olika håll. Ledningen är ett av dem och nu var det alltså dags för det andra; lagstiftarna i riksdagen. Och det var trafikutskottets ordförande, miljöpartisten Karin Svensson Smith som fick ta emot uppvaktningen.

– Personligen hade jag helst sett att vi hade haft kvar de naturliga monopolen i statliga verk. Men nu ser det inte ut så och då finns det viktiga frågor. Arbetsmiljön är en sådan, sjukskrivningar är ett stort problem i dag och folk måste orka jobba till de blir 65. Då kan man kanske titta på arbetstidsförkortningar till äldre till exempel, säger Karin Svensson Smith.

Andra frågor som uppropet tar upp är att postlagen måste skrivas om så att inte Posten, som har samhällsansvar, inte diskrimineras. I dag måste Posten redovisa sina priser vilket gör det lätt för konkurrenterna att ta affärer.

– Alla bolag måste ju ha samma villkor och de kraven ställs knappast på Bring, säger Karin Svensson Smith.

Ett tredje krav i uppropet är att ägaren, alltså svenska staten representerad av regeringen sänker avkastningskraven på Posten.

– Jag har tidigare varit med och sänkt avkastningskraven på SJ och jag tycker det är helt rimligt att sänka kraven även för Posten.

Några av postuppropets krav

Till politiker i regering och riksdag
  • Skapa bättre balans mellan ekonomiska krav och servicemål och ge därmed företaget bättre förutsättningar.
  • Besluta om ny en postlag som inte missgynnar det företag som utför samhällsuppdraget. En sådan lag måste också säkra en god postservice för hela landet.
Till PostNords ledning
  • Bemanna arbetsplatserna så att vi kan utföra vårt arbete på ett bra sätt. Lyssna på de anställda och tillvarata personalens kompetens, engagemang och servicekänsla.
  • Minska andelen otrygga anställningar och användandet av bemanningsföretag. Heltid ska vara den naturliga anställningsformen, nödvändiga förstärkningsresurser ska endast användas som komplement. Genomför nödvändig personalomställning på ett ansvarsfullt sätt. Bemanningsanställda som kontinuerligt behövs i verksamheten bör erbjudas en postanställning.