Det är en mycket svårlöst konflikt mellan postfacket PAU och arbetsgivarna, som ligger bakom strejken. Ännu på tisdagsförmiddagen samtalade parterna med riksförlikningsmannen Esa Lonka, men utan resultat.
Parterna fortsätter att förhandla sinsemellan under denna vecka och ska på fredag åter träffa riksförlikningsmannen. Nås ingen överenskommelse kommer stora delar av Finland, inklusive huvudstadsregionen, att under nästa vecka att drabbas av punktstrejker.
– Vi har valt att inte stänga hela Finland genast, men demonstrerar på detta sätt hur en strejk fungerar, förklarar postfackets ordförande Esa Vilkuna i dagens nummer av Helsingin Sanomat.
En stötesten i förhandlingarna är den nya postlag, som förbereds i den finländska riksdagen. Den skulle ge större möjligheter än idag för externa företag att konkurrera med Itella, den finländska posten.
PAUs ordförande Esa Vilkuna har träffat ansvariga politiker och lobbar för att lagen ska utformas så att inte Itellas konkurrenssituation blir alltför svår.
Vad som på det rent konkreta planet allra mest oroar det finländska postfacket är propåer om att man framöver skulle kunna slå ihop tidningsutdelningen med postutdelningen.

Sören Viktorsson, Helsingfors