Vid en presskonferens idag berättade näringsminister Mikael Damberg om överenskommelsen mellan Sverige och Danmark.

– Det är ingen hemlighet att det varit hårda förhandlingar. Men nu står båda parter bakom uppgörelsen, säger Mikael Damberg.

Sveriges åsikt har varit att de finansiella problemen varit en dansk angelägenhet och ska lösas där. Danskarna å sin sida har hävdat att eftersom Sverige äger 60 procent av bolaget ska man bidra i större utsträckning.

Mycket av problemen beror på att man i Danmark ställt om produktionen vilket leder till stor övertalighet.

– Det handlar om tusentals personer som förlorar jobbet. Många av dem har så kallade särskilda villkor, vilket ger dem tre årslöner med arbetsbefrielse. Omställningskostnaderna för den danska verksamheten beräknas till 3 miljarder kronor, säger Mikael Damberg.

När det gäller tillskottet så är 1,5 miljarder av de danska pengarna ett statsstöd för att klara omställningen. Resten är aktieägartillskott som beräknas utifrån ägarandel där Sveriges 60 procent alltså motsvarar 400 miljoner kronor och Danmarks del blir då 300 miljoner.

Seko är nöjt med uppgörelsen.

– Vi har hela tiden ställt krav på att problemen som finns i den danska delen av Postnord också i första hand måste lösas där de uppstått, nämligen i Danmark. Den danska ägaren tar nu den större delen av det finansiella tillskottet till bolaget vilket är helt i linje med vår uppfattning, säger Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten.

Mikael Damberg berättade även att man är överens om en översyn av aktieägaravtalet och styrningen av bolaget.

– Jag anser att avtalet från 2009 inte är bra och måste ses över. Bland annat saknas en tydlig konfliktlösningsmekanism.

Ett annat problem ur svenskt perspektiv är att trots att man äger 60 procent av bolaget bara har 50 procent av rösterna.

På frågan om den danska utvecklingen kommer till Sverige om några år, trodde inte näringsministern det, men ville inte uteslutna nedskärningar i framtiden.

– Digitalisering är inget vi vare sig kan eller vill välja bort. Men med den växande pakethanteringen och logistiken har företaget förutsättningar att bli starka på den nordiska och skandinaviska marknaden. Beroende på hur verksamheten utvecklas får vi se hur mycket personal man har råd att ha, säger Mikael Damberg.