Det säger Posten Nordens koncernchef och vd Lars G Nordström till Sekotidningen.
Han är mest kritisk mot att Posten ska tvingas vara öppen med sin prissättning.
– De som tjänar mest på det här är de norska skattebetalarna. Bring Citymail, som är en viktig konkurrent på den lönsamma delen av postmarknaden, ägs av norska staten och har monopolställning i Norge, säger han.
– Med en öppen prissättning kan de lägga sina priser under våra och minska vår marknadsandel.
Den nya postlagen innebär att det inte blir någon bestämd utförare av uppdraget att dela ut post i hela landet. Det är tänkt att marknaden ska sköta den uppgiften. Om marknaden inte klarar det ska uppdraget handlas upp i konkurrens.
För att ekonomiskt klara de olönsamma delarna måste Posten Norden ha möjlighet att vara med och konkurrera om de lönsamma delarna. Den möjligheten försvåras om Posten öppet måste visa sin prissättning, enligt Lars G Nordström.
– Det finns till och med skrivningar om att vi ska tvingas visa upp enskilda avtal. Hur har de tänkt?, undrar Lars G Nordström.
Vad säger de danska delägarna i Posten Norden?
– Det finns en viss oro över att olika regler kommer att gälla i Sverige och Danmark.