Seko utgår från LO-samordningen krav och yrkar ett påslag med 860 kronor per heltidsanställd. Seko vill även ha en individgaranti på minst 430 kronor samt en lägsta lön för 18-åringar på 17 400 kronor per månad. Efter tre år ska lönen vara lägst 20 400 kronor. 
   Arbetsgivarna i Almega har hittills avvisat Sekos krav.  
   Inom postbranschen driver Seko även frågan om att begränsa möjligheten att visstidsanställa. En tidsbegränsad anställning på totalt 12 månader inom en femårsperiod ska leda till fast jobb, anser Seko. För vikariat ska tidsgränsen vara två år.  
   – Vi har träffat arbetsgivarna några gånger utan att vi fått något ordentligt förslag från dem, säger PO Fällman, ombudsman på Seko. 
   Förhandlingarna fortsätter i morgon onsdag och avtalet löper ut den sista maj.